Workshop 50+ : Gezond en met plezier blijven werken

Voor wie?
Medewerkers vanaf 50 jaar.

Inleiding:
Vanuit het inzicht dat de levensloop een nieuwe ordening kent van vijf levensfasen, richten we ons voornamelijk op de 3e en 4e levensfase: de latere jaren van de spitsuurfase (45-55 jaar) en de vroege fase van de actieve ouderdom (55-65 jaar). Door de snelle vergrijzing van Nederlandse beroepsbevolking zullen we langer doorwerken dan tot voor kort het geval was.

Resultaten:
De deelnemer:
– heeft kennis van factoren die bijdragen aan gezond en vitaal blijven werken
– heeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie
– heeft inzicht in de eigen motivatoren en drijfveren
– heeft inzicht in kwaliteiten en valkuilen

Inhoud:
De deelnemer krijgt inzicht in de eigen competenties en wordt zich bewust van de ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen van de organisatie. Deze bewustwording en inzichten kunnen leiden tot het maken van nieuwe keuzes.

Werken aan uw toekomstperspectief:
Tijdens deze workshop heeft de deelnemer de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan een positief toekomstperspectief. Door middel van oefeningen krijgt de deelnemer inzicht in factoren die kunnen bijdragen aan gezond en vitaal blijven werken tot aan het pensioen.
Er worden instrumenten aangereikt om te komen tot een reëel plan, waarin de deelnemer de stappen beschrijft die hij of zij wil nemen die zullen bijdragen tot het maken van bewuste keuzes, gebruik makend van specifieke inzichten, ervaringen en competenties.