Biografie coach: Tineke Detering

Achtergrond

In de 80-er jaren werkte ik als docent Nederlands/Engels, voornamelijk in het volwassenenonderwijs. Ik volg de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet, omdat ik het onderwijs (en vooral de mensen die er werken) nog steeds een warm hart toedraag.
Het onderwijs bood mij niet helemaal wat ik zocht, om die reden heb ik mij omgeschoold en volgde ik de opleiding Personeel & Organisatie.

Professionele ontwikkeling:

Ik ben geregistreerd Loopbaanprofessional bij NOLOC. Deze beroepsvereniging draagt zorg voor kwaliteit en er wordt dan ook de eis aan verbonden dat men zich op de hoogte stelt van nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aandacht besteed aan permanente scholing. Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen als professional. Om altijd scherp te blijven en mijn deskundigheid te vergroten, volg ik regelmatig trainingen en cursussen die van toepassing zijn op de dienstverlening van mijn bureau.

Ik heb me gespecialiseerd in het coachen van mensen in brede zin. Hiermee doel ik op coachen bij levens- èn loopbaanvragen, bij functioneren in werk èn leven. Na jarenlang werkervaring te hebben opgedaan in loondienst bij zowel de overheid (gemeente) als bij commerciële bedrijven, startte ik mijn eigen bedrijf in 2006.
Ik houd van dit werk en doe het dan ook met veel plezier, betrokkenheid en inzet! Het boeit me altijd weer als ik zie hoe mensen tijdens een coachingtraject steeds meer de eigen regie nemen en weer mogelijkheden zien om de keuzes te maken die bij hen passen.

foto_ctr_tineke_detering

Loopbaanbegeleiding

Ik heb ruim 25 jaar ervaring met diverse vormen van loopbaanbegeleiding, zoals loopbaancoaching, outplacement en reïntegratie. Daarnaast heb ik oriëntatietrainingen op werk en scholing, loopbaantrainingen en sollicitatietrainingen ontwikkeld.

Reïntegratie

Voordat ik mijn eigen bedrijf startte, werkte ik bij een landelijk interventie (reïntegratie-)bedrijf dat zich richtte op werkhervatting van werknemers na een ziekteperiode i.v.m. pijn- of aanhoudende vermoeidheidsklachten. Ik werkte daarbij samen met verschillende disciplines: artsen, psychologen en bewegingsdeskundigen in een intensief trainingsprogramma. Ik heb veel kennis opgedaan van oorzaken en symptomen. Uit onderzoek is bekend dat stress een belangrijke bijdrage levert bij het ontstaan en in stand houden van deze klachten. Hier is mijn specifieke belangstelling voor stress en de gevolgen ervan ontstaan.

Stress – Overspanning – Burnout

Mijn ervaring bij het interventiebedrijf vergrootte mijn belangstelling voor stress en de gevolgen, zoals overspanning en burnout. Door het volgen van opleidingen en trainingen heb ik mijn kennis hierover verder verdiept. Omdat er veel onderzoek wordt gedaan naar stress: de gevolgen en de oorzaken, vind ik het belangrijk dit te blijven volgen en mijn kennis hierover bij te houden.

Een oplossingsgerichte methode, gecombineerd met een aanpak vanuit cognitief gedragsmatige principes blijkt zeer effectief bij zowel de fysieke als de psychische en mentale klachten, waardoor men in relatief korte periode in staat is om het werk stapsgewijs weer op te pakken. Deze aanpak gebruik ik dan ook veelvuldig tijdens de begeleiding. Daarnaast stem ik mijn aanpak af op de cliënt.

Bureau voor Coaching Training Reïntegratie

Sinds 2006 heb ik een eigen bureau in de regio Utrecht/Amersfoort: CTR-Detering Coaching Training Reïntegratie. Ik werk voor zowel particulieren als voor bedrijven. Daarnaast werk ik als freelancer voor verschillende andere bureaus met ieder hun eigen specialiteit, zoals outplacement, loopbaanbegeleiding, stress- en burnoutbegeleiding en re-integratie.

Mijn bureau is goed bereikbaar vanuit: Utrecht – Amersfoort – Soest – Baarn – Eemnes – Hilversum.