E-coaching of Online Coaching

E-coaching is een betrekkelijk nieuwe methode, die ik graag inzet binnen een beveiligde email-omgeving. Het kan ook in combinatie met face-to-face coaching worden ingezet (ook wel “blended coaching” genoemd).

Kennismaking:
Tijdens de kennismaking wordt besproken welke vorm de voorkeur heeft en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal contactmomenten dat nodig is om tot een succesvol resultaat te komen. Deze afspraken en andere zakelijke afspraken worden vastgelegd in een coachcontract.
De kennismaking kan direct per email plaatsvinden of door middel van een face-to-face kennismakingsgesprek, waarna het traject wordt vervolgd via een beveiligde email omgeving.  Zodra u contact opneemt met de coach, maken we hiervoor een afspraak.

Voorbeeld 1: Iemand wil zijn leiderschapsvaardigheden vergroten, waarbij de focus komt te liggen op het verbeteren van de luistervaardigheden. Het volgende wordt afgesproken: een online traject van 8 weken met twee contactmomenten per week via mail met de coach (de coach reageert 2 x per week).

Voorbeeld 2: Iemand wil werken aan onzekerheid en stress. De focus komt te liggen op het vergroten van het zelfvertrouwen waarbij cliënt regelmatig oefeningen en opdrachten krijgt. Hiervoor wordt ingeschat dat er 12 weken met 2 contactmomenten per week nodig zullen zijn (coach reageert 2 x per week).

Voorbeeld 3: Iemand wil een loopbaanonderzoek, gevolgd door begeleiding bij vervolgstappen. Het loopbaanonderzoek wordt online uitgevoerd. De bespreking van de uitkomsten vindt plaats in een face-to-face gesprek van 2 uur. Daarna kan het traject vervolgd worden met een aantal contactmomenten per mail.

 

Voorbeelden van mogelijke combinaties:

– 1 of 2 face-to-face sessies, daarna vervolgen we het traject d.m.v. e-coaching

– een langere reeks face-to-face sessies, afsluiten met 1 of 2 sessies e-coaching

– starten met face-to-face sessies, vervolgens e-coaching met langere tussenfasen

– uitsluitend e-coaching, bijvoorbeeld als de afstand een probleem is.

Tijdens het kennismakingsgesprek of het intakegesprek besluiten we welke vorm het beste van toepassing is of waar de voorkeur naar uitgaat.