Stress of Burnout?

Stress hoort bij het leven. Onder invloed van tijdelijke stress kunnen we goede prestaties leveren. Stress stelt ons in staat om in een bedreigende situatie te overleven. Als stress te lang aanhoudt en er niet voldoende tijd is om te ontspannen, kunnen er klachten ontstaan. Uit onderzoek komt naar voren dat door chronische stress je immuunsysteem zo lang geactiveerd blijft, dat je je immuunsysteem uitput waardoor je allerlei aandoeningen en ziektes kunt ontwikkelen.

Download artikel “Verschillende fasen in een burnout proces”

Gezonde stress leidt tot activiteit:

Er vinden veranderingen in ons lichaam plaats, die ons extra energie en alertheid geven om uit een (bedreigende) situatie te komen of gewoon in actie te komen. De hormoonspiegels van adrenaline en cortisol stijgen en maken het lichaam klaar voor actie. In deze situatie kun je vaak veel werk verzetten, zolang je ook de tijd neemt voor ontspanning en genieten.
Maar als deze situatie te lang voortduurt zonder te ontspannen, blijft het lichaam als het ware in een actieve stand staan. Er kunnen klachten ontstaan, het lukt je niet meer om voldoende te ontspannen en als je niet ingrijpt, kan dit leiden tot overspanning of burn-out.

Klachten en symptomen bij Overspanning:

Gestoorde of onrustige slaap, zich gejaagd voelen, moe en lusteloos, niet tegen drukte/herrie kunnen, snel emotioneel geraakt, snel geïrriteerd, somberheid, piekeren, concentratieproblemen, niet kunnen ontspannen en geen energie meer hebben voor de “leuke” dingen naast het werk.

Bij overspanning zijn meestal oorzaken duidelijk aanwijsbaar in een relatief korte periode eraan voorafgaand. Burnout is de eindfase na langdurige stress. Bij burn-out spelen vaak meerdere factoren en oorzaken een rol, die zijn terug te voeren op een langere periode van soms enkele jaren. Er zijn vaak meerdere stressbronnen aan te wijzen in de privé- en de werksituatie.

Klachten en symptomen bij Burn-out:

Bovenstaande klachten zijn al langer dan 6 maanden aanwezig. Bovendien is sprake van:
– aanhoudende moeheid en uitputting, lichamelijk en psychisch
– twijfels over je kwaliteiten en toenemende gevoelens van onzekerheid
– meer afstand tot de sociale omgeving en het werk

Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat stressklachten niet te lang blijven voortduren.

Weer genieten van het leven en plezier terugkrijgen in je werk?

Je bent vergeten waar je in het verleden van kon genieten of je vindt het moeilijk hiervoor tijd vrij te maken. Hiervoor kunnen vele oorzaken zijn, zoals het krijgen van kinderen of veranderingen in de werksituatie. Het is belangrijk om te leren beter met stress om te gaan en je balans werk/privé te herstellen. Hiermee kun je misschien nog een burn-out voorkomen.