Outplacement

U bent uw baan kwijt geraakt door ontslag of reorganisatie? Vaak wordt een outplacement aangeboden door de werkgever. U bent nu op zoek naar een bureau dat u kan begeleiden met een passend programma op maat. Veel outplacementprogramma’s lijken op elkaar en u wilt eerst een kennismakingsgesprek? Dat kan op korte termijn!

Maatwerk
CTR Detering wil graag maatwerk bieden, omdat de situatie van mens tot mens verschilt.
Soms heeft men eerst tijd nodig om het ontslag te verwerken, anderen willen juist zo snel mogelijk weer aan de slag. Met behulp van een goed begeleidingstraject dat past bij uw behoefte en mogelijkheden, maken we een programma op maat.

Wel zullen een aantal onderdelen vrijwel altijd deel uitmaken van het programma. Het gaat er ten slotte om, dat u weer een baan vindt en het liefst passend bij uw wensen en mogelijkheden.
In grote lijnen kunt u het volgende verwachten:

Het outplacementtraject

  1. Aandacht voor verlies van werk
  2. Talenten Motivatie Analyse: https://www.tmamethod.com/nl/
  3. Arbeidsmarkt oriëntatie (sectoren-bedrijven-functies)
  4. Solliciteren en Netwerken
  5. Gebruik Social Media

De Talenten Motivatie Analyse is een assessment dat digitaal door u thuis wordt gemaakt op een door u gekozen tijd. Hieruit volgt een rapportage met een uitgebreide beschrijving van uw profiel en dit vormt de basis van waaruit we verder werken.
U kunt hierin o.a. lezen: uw competenties, kernkwaliteiten, passende werkomgeving, beroepssectoren, motieven (drijfveren), voorkeuren en wensen. Tijdens de bespreking wordt duidelijk aan welke onderwerpen we (extra) aandacht  zullen besteden tijdens het traject.  

Eerst een kennismaking?

Dat is mogelijk, maar ook zeer wenselijk! Het is erg belangrijk dat het “klikt”, omdat u en de coach een traject ingaan, waarbij er sprake is van wederzijds vertrouwen.  De samenwerkingsafspraken die we maken, zijn niet vrijblijvend. Aan de kennismaking zijn geen kosten verbonden.

Aanvullende trainingen

CTR Detering werkt samen met andere bureaus, waardoor het mogelijk is om snel en efficiënt aanvullende trainingen te kunnen bieden op het vlak van solliciteren & presenteren, het gebruik van social media en netwerken. Deze trainingen kunnen (als keuzemogelijkheid) deel uitmaken van het outplacementtraject.