Procedure

Kennismakingsgesprek voor particulieren

Voordat het traject start, hebben we eerst een (gratis) kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt en of de aanpak je aanspreekt. Dit gesprek duurt ongeveer 30 – 45 minuten.

Voor particulieren zal meestal direct hierna het traject starten en stellen we samen de doelen vast die je met dit traject wilt bereiken.

Duur van het hele traject

Het aantal sessies bepalen we samen tijdens het kennismakings – of intakegesprek.
Het is mogelijk een kort traject te volgen: van 4 – 6 sessies of een langer traject van 8-12 sessies. (of andere variaties, maatwerk dus). Het aantal sessies of consulten is afhankelijk van de hulpvraag.

Ook over de tijd die tussen de sessies zit, overleggen we samen. Meestal gaan we uit van 2-3 weken tussen de sessies of consulten, zodat er voldoende tijd is om te oefenen of om opdrachten te doen.

Kennismakingsgesprek voor werkgevers

Na een verwijzing door een werkgever wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek geeft duidelijkheid of de cliënt en de coach met elkaar in zee willen gaan.
Tijdens het gesprek zal de coach toelichten wat de cliënt kan verwachten van het traject en wat er van de cliënt wordt verwacht. Het is belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van de mate van zelfwerkzaamheid tijdens dit traject en dat er wordt gewerkt met opdrachten.

Plan van Aanpak

Na het kennismakingsgesprek volgt een uitgebreider intakegesprek.
We stellen samen vast wat de cliënt wil bereiken en stellen een plan van aanpak op met een inschatting van het aantal consulten dat hiervoor nodig is.
Hiervoor wordt de offerte opgesteld en ingediend bij de opdrachtgever.
Bij vergoeding door de werkgever start het traject nadat de offerte is getekend.

Tijdens het traject werken we met opdrachten, die tussen de sessies door worden uitgevoerd of geoefend. Tijdens het kennismaking – en intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal consulten dat nodig is. Meestal gaan we uit van 2-3 weken tussen de sessies of consulten, zodat er voldoende tijd is om te oefenen of om opdrachten uit te voeren.
We evalueren regelmatig en als het nodig is, stellen we het plan bij of passen het aantal consulten aan. Dit gebeurt alleen in overleg met de opdrachtgever.