Visie en missie

Visie

De hoge eisen van onze maatschappij aan arbeidsinzet en flexibiliteit, vragen om autonome en krachtige werknemers. Mensen die weten waarom ze bepaalde keuzen maken en hier dan ook vol overtuiging achter kunnen staan. Mijn overtuiging is dat de meeste mensen in staat zijn deze eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Door inzicht te krijgen in de factoren die bepalen waarom en hoe men bepaalde keuzen maakt in dit leven, kan men hierop voor (een deel) invloed uitoefenen.

Missie

Als bepaalde overtuigingen en patronen je gaan belemmeren in je ontwikkeling of het maken van nieuwe keuzen, dan kunnen twijfels en vragen ontstaan over je werk en over keuzen die je hebt gemaakt of in de toekomst nog wilt maken. Persoonlijke kenmerken, levenservaring en omstandigheden vormen een unieke combinatie voor de ontwikkeling van overtuigingen en patronen, die je op een bepaald punt in je leven kunnen tegenhouden om nieuwe keuzen te maken of nieuwe stappen te zetten.

CTR Detering wil je helpen bij het verkrijgen van inzicht in deze belemmerende overtuigingen en patronen door het inzetten van verschillende interventies en verschillende instrumenten. Het doel is om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld je motieven en drijfveren en als gevolg daarvan je gedrag in bepaalde situaties.

Hierdoor kun je de oorzaken van belemmeringen en twijfels die je ervaart in je werk of je privé-leven beter begrijpen. Met dit inzicht en met het naar voren halen van onderliggende (vaak onbewuste) drijfveren kun je nieuwe keuzen maken voor ontwikkeling en verandering.