Voor de werkgever

Voor situaties waarbij een werknemer terugkeert naar de eigen werkgever na een periode van ziekte spreken we van re-integratie 1e Spoor.

Begeleiding bij ziekteverzuim (1e spoor)

Uw medewerker verzuimt regelmatig. U wilt voorkomen dat uw medewerker langdurig ziek wordt. Om te voorkomen dat een medewerker langdurig uitvalt, kan er al veel gedaan worden in de preventieve sfeer. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren die het ziekteverzuim veroorzaken, zoals problemen op het werk en in het privé-leven van de medewerker. Hierdoor kunnen stressklachten ontstaan, die zich kunnen uiten op het mentale, psychische en/of fysiek vlak.

Om ernstiger gevolgen te voorkomen, is het belangrijk dat uw medewerker de signalen leert herkennen. We kunnen uw medewerker hierin ondersteunen door middel van een aantal gesprekken, zodat inzicht ontstaat in de oorzaken en de factoren die hierbij een rol spelen. Met behulp van verschillende methoden leert uw medewerker hiermee beter omgaan. Tegelijkertijd wordt toegewerkt naar werkhervatting met behulp van een stappenplan. Het aantal gesprekken dat nodig is, zal worden bepaald tijdens een intakegesprek, omdat daar geen standaard voor kan worden bepaald. Het is van meerdere factoren afhankelijk.

Procedure:
Vooraf wordt een offerte opgesteld. Bij akkoord kan direct gestart worden met de begeleiding.