Burn-out

Hoe verder na burn-out?

Als er sprake is van chronische stress, is er langdurig geen balans meer tussen spanning en ontspanning en kan burn-out het gevolg zijn. Als er burn-out is vastgesteld, heeft het geen zin langdurig thuis te zitten, omdat dit niet leidt tot herstel. In eerste instantie is er enige tijd nodig om tot rust te komen en te accepteren dat er iets moet veranderen om te kunnen herstellen. Voor het herstel is deskundige hulp noodzakelijk.

Voor een succesvolle aanpak en terugkeer naar werk, is het van belang dat er afstemming plaats vindt tussen huisarts, bedrijfsarts en de coach.

Bij de aanpak en het herstel van burn-out onderscheiden we drie fases:

1.  Crisisfase: In deze fase zal men rust moeten nemen en weer het gevoel van controle terugkrijgen. Inzicht krijgen in wat er met je gebeurd is en acceptatie van het feit dat je overspannen bent. In deze fase zal het nog niet mogelijk zijn veel activiteiten te ondernemen.

2Probleem- en oplossingsfase: In deze fase breng je, samen met je omgeving, structuur aan in je problemen en kijk je naar welke factoren een rol spelen of hebben gespeeld. Je onderzoekt waarop je invloed kunt uitoefenen en gaat daarmee aan de slag. Zo mogelijk (als er concrete oplossingen zijn) maak je een begin met terugkeer naar het werk.

3.  Toepassingsfase: In deze fase pas je de verworven inzichten en vaardigheden toe in de praktijk. De omgeving zal moeten meewerken om voldoende te kunnen herstellen en de rollen weer op te kunnen pakken.

Tijdens iedere fase vinden er gesprekken plaats, te beginnen met: hoe is het zover gekomen en wat kan ik doen (of laten) om te herstellen? Tussen de gesprekken door worden opdrachten meegegeven, zodat geoefend kan worden met de nieuwe inzichten en nieuw gedrag. Dat gaat niet vanzelf en kost dan ook tijd. Het is belangrijk na een burn-out voldoende tijd te nemen voor het herstel en de terugkeer naar het werk.

Resultaat:

  1. Je hebt inzicht gekregen in belangrijke factoren die hebben geleid tot chronische stress.
  2. Je hebt weer de controle terug en kan bewust keuzes maken die van belang zijn voor herstel en vitaliteit.
  3. Een werkhervattingsplan, opgesteld in samenspraak met de werkgever en de bedrijfsarts, vormt de basis voor de re-integratie en het opbouwen van de werkzaamheden. Het is belangrijk om terugval te voorkomen en daarvoor is preventie in de vorm van enkele terugkomsessies noodzakelijk.