Coaching

Ontwikkelings- en loopbaanvragen

Veel mensen stellen zich op een gegeven moment vragen over het werk: Wil ik dit werk blijven doen? Zit ik op de goede plek? Waarin kan en wil ik me verder ontwikkelen?

Vaak gaat het dan ook over kwesties die met je persoonlijke ontwikkeling te maken hebben. Soms kan een reorganisatie daar de aanleiding voor zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we welke vraag jou vooral bezig houdt en hoe we het traject vormgeven. We zetten daarvoor verschillende instrumenten in.

Om goed te blijven functioneren in je werk en om met plezier te blijven werken, kan coaching een middel zijn om je hierin te ondersteunen.

Bij loopbaanvragen kun je denken aan:

– Heb ik nog voldoende plezier in mijn werk?
– Hoe houd ik mijzelf gemotiveerd binnen een organisatie in verandering?
– Wat wil ik bereiken tussen nu en 5 jaar?
– Weet ik wat mijn kwaliteiten zijn?
– Welke talenten wil ik verder ontwikkelen?
– Welke doelen wil ik bereiken?
– Wat wil ik echt, hoe geef ik mijn leven de gewenste vorm en inhoud?

Maar ook vragen die betrekking hebben op je werkhouding, zoals:

– Hoe bewaar ik mijn autonomie binnen het team waarin ik werk?
– Mag ik mezelf zijn in deze baan?
– Wat weerhoudt mij ervan taken te delegeren om zo effectiever te functioneren?
– Hoe zorg ik dat mijn communicatie het gewenste effect heeft?
– Hoe breng ik (meer) structuur aan in mijn werk?
– Hoe kan ik beter omgaan met mijn grenzen en hoe maak ik dat kenbaar?
– Welke energiebronnen helpen mij en hoe houd ik balans?
– Welke kenmerkende patronen worden bij mij zichtbaar onder (werk-)stress?
– Wat heb ik nodig om een bepaalde keuze echt te kunnen maken?

Hoe kom je tot een nieuwe keuze?

Talenten analyse en persoonskenmerken

Het loopbaantraject start met een assessment, dat digitaal wordt gemaakt. Het rapport bestaat uit een persoonlijk profiel, waarin de talenten worden beschreven, maar bijvoorbeeld ook in welke omgeving iemand het beste functioneert.

In een aantal gesprekken gaan we dieper in op drijfveren, talenten, kernkwaliteiten en competenties, overtuigingen en keuzegeschiedenis. Vervolgens kijken we naar wat je tot nu toe tegenhoudt om keuzes te maken.  Met behulp van vragenlijsten en testen krijg je meer inzicht in je mogelijkheden en meer zicht op je wensen. Hier besteden we uitgebreid aandacht aan. Uiteindelijk kun je een besluit nemen waar je tevreden over bent en dat bij je past en volgt een actieplan.
Tijdens het coaching traject maken we gebruik van verschillende methoden en strategieën om tot een keuze te komen en daadwerkelijk stappen te gaan zetten. Meer informatie hierover vind je onder Werkwijze.

Resultaat
Je zet de juiste stappen en je weet je gedrag effectiever in te zetten om de gewenste doelen te bereiken. Er is een blijvende denk- en gedragsverandering ingezet.

Download flyer “TMA Talentensanalyse”

Download flyer “Het Talenten Motivatie Assessment”